Navigointi:  Käyttöohjeet > Laskutus >

Avaa lasku

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Toiminnolla avataan jo aloitettu lasku muokattavaksi tai tarkasteltavaksi.

 

Jos lasku on kommitoitu, ei siihen voi tehdä mitään muita muutoksia kuin tulostaa se uudelleen tai siirtää eräpäivää.