Navigointi:  Prosessikuvaukset > Kassapääteprosessi >

Kassan sulku

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kassaa suljettaessa tehdään ensin balanssi, jotta nähdään täsmääkö kassa. Kassaa joka ei täsmää ei voi sulkea, joten kassa tulee tarvittaessa saada täsmäämään kassaerokirjauksella. Tämän jälkeen ohjelma sulkee kassan ja tulostaa sulkuraportin (ns Z raportti)

 

Sulkuraportissa on seuraavat tiedot:

 

Myynti maksutavoittain
Myynti verokannoittain
Myynti tuoteryhmittäin
Myynti myyjittäin
Kirjanpidon tiliöinti

 

Sama raportti on mahdollista tulostaa myös väliraporttina (ns X raportti, ei nollaa)