Navigointi:  Prosessikuvaukset > Projektilaskutusprosessi >

Kulujen lisääminen projektiin

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Toiminnossa lisätään projektille kuluja, esim työtunteja, matkakorvauksia jne.

 

Toimintatapaehdotus !

KASÖÖRI.NET kannattaa asentaa kaikkien projektityöntekijöiden tietokoneisiin, ja määritellä heille käyttöoikeudeksi ainoastaan projektilaskutus ja mahdollisesti raportit.

 

Tällöin he voivat itse syöttää kulunsa projekteille, ja laskuttaja voi muodostaa projektien laskut automaattisesti ennalta määritellyn aikataulun (esim. kerran kuussa) mukaan.

 

Lisättäessä kuluja, syötetään kulun yhteyteen päivämäärä, tarkempi kuvaus kulusta (esim. tehty työ) sekä päivämäärä.

 

Vastuu tietojen oikeellisuudesta on niiden syöttäjällä. Jos hän esim. unohtaa kirjoittaa vientiin tuntimäärän, ei se päädy myöskään laskulle.