Navigointi:  Käyttöohjeet > Raportit > Kassakone >

Myynti aikavälillä

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Raportilla eritellään kassojen myynti aikavälillä.

 

rpt-kassa-myynti

 

Erittelyyn tulevat kustakin kassasta seuraavat tiedot päivittäin eriteltynä:

 

Asiakasmäärä: Tämä tieto perustuu kuittien lukumäärään, jos sama asiakas ostaa kolme eri ostosta tulkitaan se kolmeksi eri asiakkaaksi
Keskiostos: Kassan koko myynti jaettuna asiakkaiden lukumäärällä.
Lahjakorttien myynti: Lahjakortit eivät varsinaisesti ole myyntiä, vaan tase siirto joka mahdollisesti myöhemmin realisoituu myynniksi. Tämän vuoksi ne eritellään raportilla erikseen. Erittely perustuu tuotteen perustiedossa olevaan "Lahjakorttituote" ominaisuuteen.
Muu myynti: Muu kuin lahjakorttituotteiden myynti
Koko myynti: Kaksi edellistä yhteensä.

 

Raportti on ajateltu kirjanpidon tositteeksi. Raportin lopussa esitetään kirjanpidon tiliöinti raportin myynneistä.

 

Jos tiliönneissä esiintyy tili "KASSA" tarkoitta se että raportti on ajettu kun kassa on auki.

 

Esim: Jos yrityksen käteiskassatili olisi 1900, tekee ohjelma seuraavat kirjaukset kun kassa avataan ja suljetaan

 

Avattaessa siirretään pohjakassan verran tililtä 1900 tilille KASSA.
Myytäessä käteisellä kirjataan myynnit tilille KASSA
Kun kassa suljetaan siirretään pohjakassa ja käteismyynti tililtä KASSA tilille 1900. Tässä yhteydessä siis KASSA tilin saldon pitäisi nollaantua.