Navigointi:  Käyttöohjeet > Kassakone >

Näppäimistöversio

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tämä käyttöliittymä on tarkoitettu tilanteisiin, jossa kassaa halutaan käyttää tietokoneen näppäimistöltä. Käyttöliittymä on suunniteltu siten että miltei kaikki toiminnot onnistuvat ilman hiiren käyttöä. Ohjelman käytöstä saa enemmän irti, jos tuotteissa on merkittynä viivakoodit ja käytettävissä on myös viivakoodinlukija.

 

kbd-kassa

 

Käyttöliittymässä on mahdollista määritellä 16 tuotetta pikanäppäimiin joita käytetään näppäimistöltä kirjaimilla A-P. Pikanäppäinten sisältö määritellään kassan asetuksissa.

 

Funktionäppäinten merkitys on seuraava

 

 

Näppäin

Toimintatila

Mitä tekee

F1

Seuraava asiakas,
myyntitila

Haku, toimintatilasta riippuen hakee joko asiakkaita tai tuotteita

F2

Myyntitila

Poistaa kuitilta valitun rivin. Kuitin tilalle ilmestyy valintaikkuna josta poistettava rivi valitaan.

F3

Myyntitila

Peruuttaa koko käynnissä olevan myynnin ja palauttaa tilaan ”Seuraava asiakas”

F4

Seuraava asiakas

Kuitinkorjaus

F5

Myyntitila

Päättää myynnin, valittavana maksutapa

F6

Seuraava asiakas

Kytkee harjoitustilan päälle/pois

F7

Seuraava asiakas

Tulostaa kuitin uudelleen, jos viimeinen myynti on näkyvillä, tulostetaan se. Muuten kysytään tulostettavan kuitin numeroa

F8

Seuraava asiakas,
Kassa suljettu

Kassanhoitajan sisään tai uloskirjaus

F9

Seuraava asiakas

Kassanhoitajan salasanan vaihto

F10

Kassa suljettu,
Seuraava asiakas

Kassan avaus tai sulku

F11

Seuraava asiakas

Balanssi

F12

Seuraava asiakas
Myyntitila

Kuitin pysäköinti tai pysäköidyn kuitin otto käsittelyyn

 

Käyttöliittymän vasemmassa ylänurkassa on kolme tekstiriviä, joilla ohjelma ilmoittaa missä tilassa se milloinkin on. Normaalisti ylin rivi ilmoittaa toimintatilan, keskimmäinen sen hetkisen välisumman ja alin viimeisen tuotteen tai valitun asiakkaan. Inforivien alla on syöttörivi, johon kaikki ohjelmalle syötettävät luvut syötetään.

 

Hintaryhmä ilmoittaa mitä hintaryhmää seuraavaan tuotteeseen käytetään. Hintaryhmä määräytyy automaattisesti asiakkaan mukaan, ja sen voi vaihtaa milloin vain PGUP/PGDN näppäimillä.

 

Kuittinäytöllä näkyy kulloinkin käsiteltävänä oleva kuitti. Viimeisen myynnin kuitti on näkyvissä kunnes seuraava myynti aloitetaan.