Navigointi:  Tervetuloa > Ohjelman käyttöönotto > Varmuuskopiointi >

SQL Palvelin -ympäristö

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mikäli ohjelman tietokantana on SQL Server 2000 tai SQL Server 2005 Standard tms, niin kaikki varmuuskopiointiin liittyvät toimenpiteet tulee suorittaa Enterprise Manager/SQL Server Management Studio ohjelmissa. Tällöin tulee kiinnittää erityistä huomiota myös tietokannan lokitiedostojen hallintaan, jotta ne eivät kasvaisi holtittomasti. Varmuuskopioitavat tietokannat ovat nimiltään kasooriLobby sekä kasooriN, jossa N on jokin numero.

 

SQL palvelimen hallinta vaatii jonkin verran perehtymistä sen toimintaan, suosittelemme että nämä toimet jätetään SQL palvelimen hallintaan perehtyneen henkilön tai yrityksen hoidettavaksi.