Navigointi:  Käyttöohjeet >

Tiedosto

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tiedosto-valikon valinnat vaihtelevat riippuen siitä mitä ohjelmalla tehdään. Esimerkiksi kirjoitettaessa laskua siellä on eri toiminnot kuin kassakoneessa.

 

Valikon kautta tehdään tilauksien, laskujen tms tulostus-,  kommitointi- ja muut vastaavat toiminnot, mutta tässä yhteydessä käsitellään vain ne toiminnot jotka ovat yhteisiä ohjelman kaikille osille, ks kuva:

 

tiedosto