Navigointi:  Käyttöohjeet > Tiedosto >

Vaihda yritystä

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tällä toiminolla voidaan vaihtaa toiseen yritykseen, mikäli järjestelmään on määritelty useampi kuin yksi yritys.

 

vaihda_yritys

 

Kts. yritysten hallinta.