Navigointi:  Tervetuloa > Ohjelman käyttöönotto >

Varmuuskopiointi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Koska ohjelmassa voi käsitellä usean yrityksen tietoja, on myös varmuuskopiointi yrityskohtaista. Tämän lisäksi ohjelmassa on yritystietokanta, jonka varmuuskopiointi on erillinen.

 

Ohjelma tekee varmuuskopiot ohjelman tietokannan asennuskansiossa olevaan BACKUP kansioon, ne nimetään yrityksen ja viikonpäivän mukaan esim YritysOy_maanantai.bak. Täten levyllä on aina viikon ajalta varmuuskopiot, seuraavana maanantaina edellinen kirjoitetaan aina yli.

 

Yritystietokanta nimetään logiikalla KASÖÖRI.NET_Yritystietokanta_viikonpäivä.bak.

 

Varmuuskopiointitiedostot on hyvä kopioida talteen työasemalta säännöllisesti, sillä mikäli työaseman kovalevy rikkoontuu häviävät myös varmuuskopiot ellei niitä ole kopioitu muualle. Suosittelemme tähän tarkoitukseen erilaisia verkon yli varmistuspalvelua tarjoavia ratkaisuja. Esimerkiksi www.onlinebackup.fi tai www.nebula.fi .

 

Yhden työaseman ympäristö

Varmuuskopiointi yhden työaseman ympäristössä

 

Työryhmäverkko -ympäristö

Varmuuskopiointi verkkoympäristössä

 

SQL Palvelin -ympäristö

Varmuuskopiointi kun tietokanta on asennettu SQL palvelimeen