Navigointi:  Tervetuloa > Ohjelman käyttöönotto > Tietoturvasta >

Virustorjunta

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

On erittäin tärkeää, että kaikissa työasemissa on ajan tasalla oleva virustorjunta. Virukset ovat tänä päivänä suurin yksittäinen riski työasemalle. Tietokannan sisältävään työasemaan tarttuva virus lamaannuttaa koko järjestelmän toiminnan. Virustorjuntaohjelmisto saattaa kuitenkin reagoida KASÖÖRI.NET ohjelman läsnäoloon seuraavissa tilanteissa:

Lisenssien syöttö
Korttivarmennukset
Ohjelman versiotarkistukset

 

Virustorjuntaohjelmasta tulisi etsiä sopivat asetukset turhien hälytysten minimoimiseksi.

 

Käytäntö on osoittautunut, että erityisesti kotikäyttöön suunnitellut ja teleoperaattoreiden tarjoamat tietoturvapalvelut ovat usein asetuksiltaan sellaisia että ne häiritsevät KASÖÖRI.NET ohjelman toimintaa. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota siihen, että virustorjuntaohjelma jättää rauhaan SQL palvelimen tietokannat jotka ovat muotoa *.MDF ja *.LDF. Lisäksi jos virustorjuntaohjelmistoon on liitetty jonkinlainen sovellustan valvonta tulisi sille sallia niin KASÖÖRI.NET ohjelma kuin SQL Palvelinkin.

 

Myös mikäli virustorjuntaohjelmissa on jonkilainen Sovellusten valvonta -toiminto, tulee varmistua siitä että se sallii SQL palvelimen toiminnan (sqlserv.exe)

 

Suosittelemme, että virustorjuntatuotteena ei käytetä kotikäyttöön suunniteltuja tuotteita, vaan samoilta valmistajilta löytyviä yritysversioita joissa nuo asiat on paremmin huomioitu.

 

Lisäksi, mikäli virustorjuntaohjelmaan sisältyy palomuuri, tulisi ottaa huomion siihen tehtävät muutokset verkkoasennuksissa.