Navigointi:  Käyttöohjeet > Kassakone >

Kassan toimintatilat

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Molemmissa käyttöliittymissä on yhteisenä piirteenä kassojen toimintatilat.

 

Jos kassanhoitajien käyttäjäseuranta ei ole käytössä, ei kaikkia tilojakaan ole käytössä.

 

Kassa voi olla seuraavissa toimintatiloissa:

 

Tila

Kuvaus

Mitä voi tehdä

Kassa suljettu

Kassa on suljettu tilityksellä

Kassan voi avata tai siihen voi kirjautus sisään

Kassa suljettu, mutta käyttäjä kirjautunut

Jos käyttäjätunnistus on käytössä, käyttäjä on kirjautunut sisään. Muuten kuten kassa suljettu

Kassan voi avata tai salasana voi vaihtaa

Kassan avaus

Käyttäjä avaa kassaa

Pohjakassan syöttö

Seuraava asiakas

Kassa odottaa asiakasta

Syöttää asiakasnumeron tai painaa ENTER jos tuntematon asiakas.

Avata pysäköity kuitti

Ottaa tai lisätä kassaan rahaa.

Myyntitila

Myyntitapahtuma on aloitettu

Myydä tuotteita

Kuitin pysäköinti

Asiakkaan lisäys

Maksutila

Myyntiä maksetaan

Syöttää asiakkaan antama rahamäärä tai korttimaksun summa

Balanssi

Kassasta tehdään välibalanssia

Syötetään kassasta löytyvät rahat

Sulku

Kassaa suljetaan

Tehdään balanssi, joka sulkee kassan