Navigointi:  Prosessikuvaukset > Kassapääteprosessi >

Kassasta nosto/kassaan pano

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kassasta on mahdollista nostaa rahaa kesken kassasession, tai vastaavasti siihen voi lisätä rahaa kesken session. Käytännön esimerkkejä tästä voisivat olla esimerkiksi yrityksen käyttöön hankittujen postimerkkien tms. maksu kassasta tai vastaavasti lisärahan hakeminen pankista kassaan.

 

Noston tai panon yhteydessä tapahtuma tiliöidään ja sille annetaan selite. Tapahtuma huomioidaan kassan balanssissa ja lisäksi tiliöinti esitetään kassan sulun yhteydessä.

 
Toiminnallisuuden käyttö edellyttää lisätarkkuutta kassan sulun yhteydessä. Kauppiaan tulisikin suunnitella huolella sisäiset toimintatavat toiminnallisuuden käytöstä.