Navigointi:  Prosessikuvaukset > Esimerkkejä >

Laskujen postitus Finvoice:n avulla

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Useat eri palveluntarjoajat tarjoavat mahdollisuutta siirtää laskuaineisto heidän palveluunsa tulostettavaksi. Tällöin itse asiassa käytetään hyväksi ohjelman Finvoice-ominaisuuksia. Tässä kuvataan miten tuo palvelu voidaan toteuttaa ENFO:n postituspalvelun avulla. Muita palveluntarjoajia ovat ainakin Itella ja suurimmat pankit kuten Nordea ja Sampo-pankki. Samaa ohjetta voi soveltaa myös heihin, joskin jotkin ominaisuudet ja kentät täytetään tällöin eri tavalla. Lisätietoja saatte omalta palveluntarjoajaltanne.

 

Taustaa

 

Menetelmä perustuu siihen, että ohjelmassa laaditaan Finvoice-laskuja, joissa käytetään vastaanottajan e-laskuosoitteena ENFO:n tulostuspalvelua. Jotta tätä voisi tehdä tulee asiakkaalla olla sopimus ENFO:n kanssa postituspalvelun käytöstä. Tähän liittyy myös KASÖÖRI.NET asetuksiin syötettäviä parametrejä joiden tulee olla tehtynä ennen kuin laskuja aletaan ohjelmassa luomaan.

 

Laskun mukaan on mahdollista laittaa saatekirje, tämä tulee laatia erillisenä PDF tiedostona.

 

ENFO:lla voi ottaa yhteyttä myyntipäällikkö Terhi Savelaan sopimusasioissa, terhi.savela@enfo.fi .

 

KASÖÖRI.NET asetukset

 

Tämä ohje ei kuvaa FINVOICE toiminnallisuutta muuten kuin siinä tarkoituksessa että ENFO:n postituspalvelu on käytettävissä. Kannattaa tutustua myös varsinaiseen ohjeeseen Finvoice-laskujen käytöstä.

 

KASÖÖRI.NET ohjelmassa tulee tehdä seuraavat perusasetukset ennen kuin laskuja voidaan luoda:

 

Valikko Tiedosto-Asetukset-FINVOICE asetukset

Jotkin asetukset ruudulla ovat valmiiksi ohjelman toimesta edellyttäen että ohjelma on jo valmiiksi muuten konfiguroitu, mutta seuraavat kentät tulee täyttää erikseen:

 

SOAP-ENV välitystiedot, sender kenttään laskuttajan OVT tunnus ja Sender-Intermediator kenttään ENFO:n tunnus 003714377140

 

Laskuttajan OVT tunnus muodostetaan Y-tunnuksesta siten, että alkuun laitetaan numero 0037 + y-tunnus ilman väliviivaa + vapaaehtoinen tarkiste. Esim Y-tunnus 1234567-8 olisi siis 00371234567800001.

 

Tarkistetaan osoitetiedot SellerStreetName , SellerTownName ja SellerPostCodeIdentifier.

 

SellerOrganisationUnitNumber kentässä tulisi olla yllämainittu OVT tunnus

 

SellerAccountID kentässä tulisi olla laskuttajan tilinumero IBAN muodossa

 

SellerAccountIDIdentificationSchemaName kentässä tulisi olla IBAN

 

SellerBic kentässä tulisi olla laskuttajan pankin BIC tunnus, esim Nordea on NDEAFIHH

 

Postituspalvelun tietoihin tulee antaa BuyerPartyID = TULOSTE ja Intermediator = 003714377140

 

Välitystiedostojen sijainti kenttään tulee tallentaa jokin hakemisto, joka on pyhitetty tähän tarkoitukseen. Ohjelma tallentaa ENFO:lle siirrettävän aineiston tuohon hakemistoon.

 

Valikko Tiedosto-Asetukset-Pankkiyhteydet

 

Kohtaan Pankkiviivakoodin tilinro tulee antaa sen pankkitilin numero jota halutaan käyttää ENFO:lla mahdollisessa pankkiviivakoodin tulostuksessa. Kenttä on pakollinen !

 

Laskujen tekeminen

 

TÄRKEÄÄ: Ennen kuin laskuja luodaan tulee yllä olevat määritykset olla tehtynä !

 

Asiakkaat joille laskuja halutaan tällä menetelmällä lähettää, tulee merkitä postituspalvelun käyttäjiksi. Helpoiten tämä tapahtuu toiminnolla Rekisterit-Asiakkaiden Finvoice- -tiedot, mutta sen voi tehdä myös asiakaskohtaisesti asiakkaan ylläpidosta.

 

Tämän jälkeen lasku laaditaan normaalisti. Jos laskun mukaan halutaan laittaa saatekirje, tulee sen PDF tiedoston nimi laittaa kohtaan InvoiceUrlText (ks kuva) laskun Finvoice-tiedot lehdellä.

invoice-url-text

 

Kun lasku on luotu, tulee se ”tulostaa” normaalisti, tällöin ohjelma muodostaa siitä eräajotiedoston joka toimitetaan edelleen ENFO:lle. Tiedosto muodostetaan yllä olevissa asetuksissa ilmoitettuun välitystietojen hakemistoon, ja tulostuksen lopuksi tulee vastata ”kyllä” kysymykseen jossa kysytään yhdistetäänkö tiedostot yhdeksi tiedostoksi (jos laskuja ajettiin useita). Tiedoston nimi koostuu päivämäärästä ja kellonajasta sekä loppupäätteestä FVC.

 

Aineiston toimittaminen ENFO:lle

 

Kun välitystiedosto on valmis, tulee se toimittaa ENFO:lle heidän portaalipalvelunsa kautta. Tiedoston kanssa tulee pakata samaan ZIP-tiedostoon mahdollinen saatekirjeen PDF tiedosto. Tämä ZIP-tiedosto on se mitä ENFO:lle tulee toimittaa. ENFO antaa tarkemmat ohjeet ko. portaalipalvelun käytöstä.