Navigointi:  »Ei ylempiä aiheital«

Lisälaitteet

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Etenkin kassakäytössä ohjelmassa on mahdollista käyttää erilaisia lisälaitteita.

 

Tässä luvussa kuvataan lisälaitteiden asennus ja käyttö.