Navigointi:  »Ei ylempiä aiheital«

Tervetuloa

Return to chapter overviewNext page

Tervetuloa KASÖÖRI.NET 2009 ohjelman käyttäjäksi !

 

Tässä käyttöohjeessa kuvataan ohjelman asennus, käyttöönottotoimet sekä päivittäiseen operointiin liittyvät asiat. Ohje on jaettu eri osiin seuraavasti:

 

Tervetuloa

Tässä osassa kuvataan ohjelman käyttöönoton yhteydessä suoritettavia toimia ja asetuksia joihin harvemmin tarvitsee myöhemmin palata. Tämä osio on kuitenkin se, mihin tulisi ensinmäiseksi tutustua ennenkuin ohjelmaa voidaan käyttää.

 

Prosessikuvaukset
Tässä osassa kuvataan teorian muodossa miten eri prosessit ohjelmassa toimivat. Tähän osioon on hyvä tutustua jotta saat ymmärryksen siitä millä logiikalla ohjelman on ajateltu toimivan. Tässä osiossa ei kuitenkaan kerrota yksityiskohtaisesti mitä ohjelman käyttöliittymän eri osat tekevät. Näitä tietoja tarvitset ohjelman päivittäisessä käytössä.

 

Käyttöohjeet

Tässä osassa käydään läpi ruutu ruudulta ohjelman käyttöliittymän toiminta, eli täältä löydät tiedon siitä mitä mikäkin nappi tai menuvalinta tekee.