Navigointi:  Tervetuloa > Ohjelman perusasetukset > Integraatiorajapinnat >

Lisäohjelmat

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ohjelmassa on toiminto, jossa voit liittää mitä tahansa ohjelmia käynnistymään tiettyjen tapahtumien yhteydessä

 

addins1

Toiminnon käyttösovelluksia voisivat olla mm. tietyn ohjelman kuten sähköpostin käynnistys ohjelmaa käynnistettäessä. Napista "Uusi apuohjelma" voi lisätä uuden tälläisen ohjelman. Olemassaolevaa määritystä voi muuttaa ko. rivin "Muokkaa" napista, ja "Poista" napilla voi poistaa koko määrityksen.

 

addins2

Apuohjelman määritys

 

Eri kenttien merkitys on seuraava:

Kenttä

Merkitys

Käyttötarkoitus

Vapaa kuvaus jolla kuvataan miksi ohjelmaa käynnistetään

Ohjelmapolku

Polku käynnistettävään ohjelmaan

Komentoriviargumentit

Käynnistettävälle ohjelmalle annettavat komentoriviargumentit. Jos tähän laitetaan johonkin kohtaan %ARGS korvataan se merkkijonolla ID=nnnn&WS=X missä nnnn on ohjelman liipasseen tapahtuman tunniste (esim kassasession numero) ja X=liipaisun aiheuttaneen työaseman numero.

Käynnistys

Tapahtuma, jossa tämä käynnistetään. Samalle tapahtumalle voi määritellä vain yhden ohjelman

Odota ohjelman loppumista

Jos tässä on ruksi, KASÖÖRI.NET pysähtyy odottamaan että käynnistetty ohjelma päättyy ennenkuin jatkaa suorittamista.

 

Apuohjelman voi liipaista käyntiin seuraavista tapahtumista.

Ohjelman käynnistyessä
Ohjelman päättyessä (hallitusti)
Kassan avauksessa
Kassan sulussa
Laskun kommitoinnissa. Huom mikäli laskuja ajetaan massalaskutuslistojen tai GolfBox connectorin kautta liipaistaan tämä vasta kun kaikki ko. laskut on ajettu. Tällöin komentoriviparametri on muotoa ID=nnnn-mmmm missä nnnn=ensinmäisen muodostetun laskun numero ja mmmm on viimeisen muodostetun laskun numero.
Ostotilauksen kommitoinnissa
Myyntitilauksen kommitoinnissa
Tavaran saapumisen kommitoinnissa
Inventaarion aloituksessa
Inventaarion lopetuksessa
Lähetteen kommitoinnissa

 

Toimintoa on ajateltu käytettäväksi esimerkiksi integrointitarkoituksiin. Esimerkkinä voisi olla että kun inventaario suljetaan niin inventaarion tiedot voidaan apuohjelman avulla siirtää johonkin toiseen järjestelmään. Näiden toteutus käytännössä vaatii aina erillistä tapauskohtaista ohjelmointia.

 

Toinen käyttösovellus on jonkin avustavan ohjelman käynnistys automaattisesti näiden tapausten yhteydessä. Jos esimerkiksi kassaa avattaessa ja suljettaessa halutaan kirjata  työaikoja ylös Excel taulukkoon, voidaan tällä toiminnolla ko. taulukot avata automaattisesti.