Navigointi:  Käyttöohjeet > Laskutus >

Muodosta korkolasku

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Jotta korkolaskuja voisi kirjoittaa, tulee järjestelmään lisätä korkoja edustava tuote ja linkki kyseiseen tuotteeseen järjestelmän asetuksissa.

 

korkolaskut

 

Ruudulla listataan kaikki ne laskut ,joista järjestelmän mielestä voi kirjoittaa korkolaskun. Laittamalla ruksin ruutuun ”Avaa kaikki editorissa” ja painamalla ”Muodosta” nappia, muodostetaan kaikista listan laskuista automaattisesti korkolasku. Ilman ruksia korkolasku muodostetaan vain valitusta laskusta.

 

Ruudulla on myös ponnahdusvalikko, jonka saa esiin painamalla hiiren oikeaa nappia listan päällä. Sen kautta on mahdollista poistaa lasku listalta joko tätä ajoa varten (”Poista rivi”) tai pysyvästi (”Älä tarjoa uudestaan”). Valinta ”Poista rivi” siis ilmestyy listalle uudestaan kun ruutu seuraavan kerran avataan.

 

Korkolaskujen toimintaperiaate on seuraava: Ohjelma laskee viivästyskoron suuruuden kutakin viivästyspäivää kohden, ja korkolaskulla siis näkyy viivästyskoroksi määritelty tuote ja sen kpl hintana yhden päivän viivästyskorko sekä kappalemääränä maksupäivän ja eräpäivän välisten päivien lukumäärä.

 

 

Toiminto siis täyttää laskulle automaattisesti ylläolevat tiedot. Koska korko/päivä lasketaan sentin tarkkuudella, on korossa pieni pyöristysvirhe (tässä esimerkissä 3 senttiä).

 

Päiväkohtainen korko lasketaan jakamalla vuotuinen viivästyskorko luvulla 36500 ja kertomalla näin saatu luku laskun loppusummalla. Täten toiminto toimii oikein vain silloin kuin koko lasku on maksettu myöhässä yhdessä erässä. Jos osa laskusta on maksettu ajoissa ja osa myöhässä, tai lasku on maksettu myöhässä useissa erissä, tulee korkolasku muodostaa käsin.

 

Järjestelmä ei myöskään osaa käsitellä tilannetta, jossa viivästyskorkoprosentti muuttuu laskun kirjoituspäivän jälkeen.

 

Korkolasku jatkaa elämäänsä järjestelmässä omana laskunaan ilman muuta sidosta alkuperäiseen laskuun.