Navigointi:  Tervetuloa > Ohjelman perusasetukset > Integraatiorajapinnat >

Netvisor

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ohjelmassa on integrointi Netvisor taloushallintaohjelmistoon. Integrointi on toteutettu siten, että siinä voidaan siirtää kassojen tilitystiedot kirjanpitoa varten, sekä lähetteet laskutusta varten. KASÖÖRI.NET:n muodostamia laskuja ei voi siirtää Netvisoriin.

 

Jotta Netvisor-liittymä toimisi oikein, tulee ohjelmaan määritellä yrityksen tilikartta riittävällä tarkkuudella. Tämä on kuvattu ohjelman käyttöohjeessa.

 

Netvisor liittymän käyttö edellyttää verkkolisenssiä.

 

netvisor

 

Tiedot siirretään Netvisorin palvelimelle käyttäen FTP-protokollaa. Asetuksissa tulee määritellä palvelimen osoite sekä sen käyttöön tarvittavat tunnukset.

 

Netvisor dimensiot ovat lisämäärityskenttiä joilla voitte antaa tarkempaa tietoa Netvisorin omia raportteja varten,  Tässä voitte valita vapaamuotoisen dimension "Toimipaikka" jolloin kaikki KASÖÖRI.NET kassat raportoidaan ko. toimipaikan nimellä, tai kassapiste jolloin jokainen kassa raportoidaan erikseen.

 

Tiedonsiirto voidaan valita lähetettäväksi ”Liipaisu” kentällä, mahdollisia vaihtoehtoja ovat:

Ominaisuus ei käytössä
Manuaalisesti, valinta tulee Tiedosto-valikkoon
Kassan sulku
Ohjelmaa suljettaessa, kysytään käyttäjältä
Ohjelmaa suljettaessa, liipaistaan aina.

 

Siirrettävien tietojen paikallista tallennusta varten tulee ilmoittaa siirtotiedostojen hakemisto. Käyttäjällä tulee olla tähän hakemistoon luku- ja kirjoitusoikeudet.

 

Käyttäjän Internet-liittymässä tulee olla kiinteä IP-osoite, ja tuo osoite on ilmoitettava Netvisor:lle. Tämä on tietoturvapiirre jota Netvisor vaatii. Lisätietoja tästä saatte Netvisor:n teknisestä tuesta.