Navigointi:  Prosessikuvaukset > Logistiikkaprosessi >

Tavaran saapuminen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tavara voi saapua joko ilman ostotilausta tai ostotilauksen perusteella. Jos tavara saapuu ostotilauksen perusteella on saapumislomake valmiiksi täytetty, muussa tapauksessa se tulee täyttää kokonaan itse.

 

Saapumisen yhteydessä tarkistetaan tavaramäärät, ja päätetään miten toimitaan mahdollisten jälkitoimitusten suhteen. Tässä yhteydessä on myös mahdollista päivittää tuotteiden ostohinnat tuoterekisteriin.

 

Kun saapumislomake on valmis, se kommitoidaan ja voidaan tulostaa. Tulostetussa saapumislistassa on tuotteittain varastopaikka.

 

Kommitoitu saapuminen vaikuttaa varastosaldoihin, talletettua saapumista kohdellaan keskeneräisenä, ja se ei vaikuta saldoihin.