Navigointi:  Prosessikuvaukset > Logistiikkaprosessi >

Ostotilauksen tekeminen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ennen kuin ostotilauksia voidaan tehdä, tulee järjestelmään määritellä:

Toimittajat
Arvonlisäverokannat
Tuoteryhmät
Tuotteet

 

Ostotilaus voidaan tehdä joko automaattisesti myyntitilauksesta, hälytyslistalta tai käsin.

 

Automaattisesti myyntitilauksesta muodostettavan ostotilauksen toimintaperiaate on seuraava: Jos myyntitilauksella on tuotteita joiden logistiikaksi on määritelty ”JOT Asiakkaalle”, on ideana että tuote tilataan aina toimittajalta suoraan asiakkaalle toimitettavaksi. Tällöin ohjelma luo tätä yhtä toimitusta varten toimittajalle ostotilauksen jossa on toimitusosoitteena myyntitilauksen asiakas.

 

Hälytyslistan toimintaperiaate on seuraava: Kullakin varastoitavalla tuotteella on hälytysraja tilauksille, ja kun tuotteen vapaana saldo (varastossa olevat tuotteet-myydyt tuotteet) laskee hälytysrajan alle, lisätään tuote hälytyslistalle. Hälytyslistalla näkyy eri tavarantoimittajat. Jos ostotilaus aloitetaan hälytyslistalta, on siinä valmiiksi myös toimittajan tiedot. Mikäli tilaus tehdään käsin, tulee toimittajan tiedot syöttää siihen.

 

Kun ostotilaukseen lisätään tuotteita, määräytyvät niiden kappalemäärät tuotteiden lisätilausominaisuuden perusteella. Määriä voi muuttaa.

 

Ostotilauksen voi tallettaa tai kommitoida. Kommitointi tarkoittaa että tilaus on lähetetty, ja sitä ei siten enää voi muokata. Talletettu tilaus on keskeneräinen, ja sitä on vielä tarkoitus muokata. Tilaussaldoihin vaikuttaa vain kommioidut ostotilaukset.

 

Ostotilauksen voi tulostaa suomen- tai englanninkielisenä