Navigointi:  Käyttöohjeet > Varasto >

Uusi ostotilaus hälytyslistalta

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tämä toiminto näyttää hakuikkunan, jossa näytetään ne tavarantoimittajat joilta hankittavien joidenkin tuotteiden vapaana-saldo on laskenut tuotteelle määritellyn hälytysrajan alle. Listalta valitaan yksi toimittaja, ja ohjelma muodostaa koko ostotilauksen automaattisesti kyseiselle toimittajalle.

 

Ostotilausta käsitellään tämän jälkeen samoin kuin tyhjältä pohjalta laadittua ostotilausta. Sille voi myös lisätä/poistaa tuotteita, sekä tilausmääriä voi vapaasti muuttaa.

 

Ostotilauksella käytetyt tilausmäärät haetaan kyseisten tuotteiden ominaisuuksista.

 

Ohjelma valitsee käytettävän ostotilauslomakkeen tavarantoimittajan tietoihin määritellyn oletusarvon perusteella.