Navigointi:  Tervetuloa > Yritysten hallinta >

Yritykset

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tällä ruudulla hallitaan ohjelmaan määriteltyjä yrityksiä

 

Asetukset-Yritykset

 

Jos tietokanta sijaitsee jossakin muussa tietokoneessa kuin siinä missä ruutu avataan, eivät kaikki napit ole käytettävissä.

 

Ruudulla voi tehdä seuraavat toiminnot:

 

Yrityksen lisääminen:
Valitse vasemmalla olevasta puusta valinta "Yritykset" ja paina nappia Lisää. Ohjelmaan voi peruslisenssillä määritellä kaksi yritystä, seuraavat yritykset ovat lisämaksullisia.

 

Tietokannan tyhjentäminen tai alustaminen

Jos haluat tyhjentää tietokannan esim koekäytön päätteeksi, voit tehdä sen tällä toiminnolla. Tietokannan voi tyhjentää kahdella eri tavalla (nappia painettaessa esitetään valinta), joko kaikki tiedot jolloin tietokanta on täysin tyhjä, tai pelkät tapahtumat jolloin tuotteet, asiakkaat tms asetukset jäävät mutta laskut, kassatapahtumat, ostotilaukset jne poistetaan.

 

Varmuuuskopiointi:
Jos haluat että yrityksen tietokanta varmuuskopioidaan aina kun ohjelma suljetaan, valitse ruksi "Tee varmuuskopio ohjelmaa suljettaessa". Mikäli haluat että ohjelman käyttöoikeuksien valvonta on käytössä valitse ruksi "Rajoita käyttöoikeuksia". Tällä ruudulla voit myös aina varmuuskopioida yrityksen käsin.

 

Varmuuskopion palautus:

Jos palautat varmuuskopiota, huomaathan että varmuuskopiotiedosto tulee tallettaa paikkaan jonne tietokoneen järjestlemätilillä on täydet käyttöoikeudet. Paras tällainen paikka on ohjelman luoma BACKUP kansio. Palautus ei onnistu verkkolevyltä, USB tikulta, CD-levyltä tms. !

 

Ohjelma luo varmuuskopiot aina asennuksen yhteydessä määriteltyyn tietokantakansioon, esim C:\Program Files\PS Software\KASOORI.NET Tietokanta\BACKUP. Varmuuskopiot luodaan nimeämällä ne aina yrityksen nimen ja viikonpäivän mukaan, esim Oletysyhtiö_Maanantai.bak.

 

Jos ohjelmaan on määritelty useampia yrityksiä, niistä jokaisesta luodaan erillinen varmuuskopiointitiedosto.

 

Järjestä indeksit uudelleen:

Kun ohjelmaa käytetään ja sinne kertyy erilaista transaktiotietoa (uusia laskuja, kassakuitteja tms) pirstoutuvat tietokannan indeksit ajan myötä. Tällä on negatiivinen vaikutus suorituskykyyn. Tällä napilla voit järjestää indeksit uudelleen. Toiminnnon voi suorittaa aina halutessaan, mutta sitä suoritettaessa ohjelma ei ole muuten käytettävissä. Indeksien uudelleenjärjestely vie muutamasta sekunnista noin minuuttiin riippuen siitä miten hajallaan ne ovat. Toiminto kannattaa suorittaa säännöllisesti !

 

Jos tietokanta sijaitsee erillisellä SQL Server 2005 palvelimella, tulee kaikki varmuuskopiointiin ja indekseihin liittyvät huoltotoimet suorittaa kyseisen palvelimen työkaluilla.