Navigointi:  Prosessikuvaukset > Esimerkkejä >

Useita kassoja mutta yksi kassalaatikko

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Jos teillä on käytössä ympäristö, jossa on useita vierekkäisiä kassoja, mutta vain yksi yhteinen kassalaatikko (esim palvelutiski), suosittelemme seuraavaa käytäntöä:

 

Yksi kassoista nimetään "pääkassaksi" ja se avataan aina ensinmäisenä ja suljetaan viimeisenä
ko. kassalle syötetään avattaessa kassalaatikossa oleva fyysinen pohjakassa.
Muut kassat avataan pohjakassalla 0 €
Jos kassasta on tarkoitus tehdä nostoja/panoja, tehdään ne vain tähän pääkassaan.
Kun kassoja suljetaan, suljetaan ensin nuo muut kassat ja ne suljetaan sellaisella arvolla että kassa aina täsmää. Tuossa yhteydessä otetaan myös ko. kassan rahat erilleen. Jos käytössä on lounas- tai liikuntaseteleitä, tulee ensin tulostaa kassan X raportti jotta nähdään paljonko niiden osuus on.
Kun lopuksi on jäljellä enää pääkassan sulku, tulisi kassalaatikossa olla pohjakassa, käteismyynnit sekä mahdolliset kuitit jotka kaikki kuuluvat pääkassan varantoon.
Jos joudutaan tekemään kassaerotosite, tehdään se aina pääkassaan.