Navigointi:  Käyttöohjeet >

Rekisterit

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Rekisterit valikon kautta ylläpidetään erilaisia ohjelman tietoja.

 

Tuoteryhmät

Tuoteryhmien ylläpito

 

Tuotteet

Tuoterekisterin ylläpito

 

Tuotteiden kirjanpitotilit
Tuotteiden kirjanpitotilin muuttaminen

 

Asiakasryhmät

Asiakasryhmien ylläpito

 

Asiakkaat

Asiakasrekisterin ylläpito

 

Laske asiakkaiden saldot uudelleen

Asiakkaiden luottosaldon laskenta

 

Asiakkaiden Finvoice -tiedot

Massapostitustietojen lisääminen tai poistaminen asiakkailta

 

Tavarantoimittajat

Tavarantoimittajien ylläpito

 

Arvonlisäverokannat

Arvonlisäverokantojen ylläpito

 

Maksuehdot

Maksuehtojen ylläpito

 

Tilikartta

Tilikartan ylläpito

 

Projektit

Projektien ylläpito

 

Vie XML

Tiedon vienti XML-tiedostoon

 

Tuo Excel, Access tai XML

Tietojen tuonti Excel,Access tai XML tiedoista

 

Vie tuotteet CSV

Tuotekortiston vienti CSV-tiedostoksi

 

Vie asiakkaat CSV

Asiakaskortiston vienti CSV-tiedostoksi